Generalforsamling 2023

Endelig

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 20. februar 2023 kl.19.00 i

Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen

4. Det reviderede regnskab fremlægges

5. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen vedr. parkering. Se bilag

6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

På valg:

Rasmus Hauch GEY 4 og Poul Christensen TIA 32

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

10. Valg af udvalg

11. Evt.

BESTYRELSEN

TRADITIONEN TRO BYDES DER EFTER GENERALFORSAMLINGEN PÅ EN MINDRE BUFFET MED ØL, VAND OG VIN

Er det omdelte materiale til generalforsamlingen blevet væk.
Kan det hentes her: