Klimatilpasning

Som i måske har set er Hofor nu igang med at lave kantsten og brosten på Geysers Alle. 

Dette arbejde gøres for at kunne lægge den endelige asfalt med de rette hældninger.

Vedlagt er en plan der viser hvornår kansten og brosten lægges på de forskellige veje. 

Det er endnu uklart hvornår den endelige asfalt bliver lagt.

Hofor tager forbehold for evt. dårligt vejr der kan forsinke planen.

Kun kantsten og brosten.

Download her: Kantsten og brosten.

Revideret tidsplan for klimabede.
Klik på billedet for stor størrelse.

17.03.2019

Her er 2 nye dokumenter:
Vurdering fra advokat: Klik her
Orientering om opstart: Klik her.

Her er nye tegninger fra klimavejsprojektet.
GIM-P-TL-N01-1101_7
GIM-P-TL-N02-1101_7
GIM-P-TL-N03-1101_7

Underskrevet aftale om udførelse – GF Gimle:  Se den her.

12.3.2019
Revideret tegning for Tingvalla Alle 18.
Se den her: 12.03.2019-GIM-P-TL-N02-1101_8

6.3.2019
Kære Alle.

Så er vi igang, Hofor og NCC regner med at igangsætte arbejdet med at etablere klimabede i løbet af denne og næste uge.
Venligst hold øje med markeringer på vejen, da dette er fordi at der snart bliver igangsat arbejde.
Hvis der nogle spørgsmål send gerne henvendelser til Klimagruppen.
Rasmus

6.3.2019
Nye tegninger fra klimavejsprojektet:
GIM-P-TL-N02-1101_8

Her er lidt om nedsivning. Hent den her.

Aktuelle infiltrationshastigheder final.

Her kan i se og hente seneste nyt fra klimavejsprojektet:
Dette er de sidste nye dokumenter.
GIM-P-TK-XXX-1000_7-ny.pdf
GIM-P-TV-N01-5201_0-ny.pdf
GIM-P-TV-N01-5301_0-ny.pdf
GIM-P-TV-N01-6101_0-ny.pdf
GIM-P-TV-N02-5201_0-ny.pdf
GIM-P-TV-N02-5301_0-ny.pdf
GIM-P-TV-N02-6101_0-ny.pdf
GIM-P-TV-N03-5201_0-ny.pdf
GIM-P-TV-N03-5301_0-ny.pdf
GIM-P-TX-0001-tegningsliste-ny.pdf
Principtegning_1_tegningsfil_6-ny.pdf
Principtegning_2_tegningsfil_6-ny.pdf
Trafiknotat-Gimle-2-ny.pdf
Situationsplaner-m.-angivelse-af-nedsivning-Gimle.pdf


Her er de ældre dokumenter:
GIM-P-TL-N01-1101_5
GIM-P-TL-N02-1101_5
GIM-P-TL-N03-1101_5
GIM-P-TK-oversigtsplan-1000_5
Klimavejsprojekt September 2018
Sideløbende har HOFOR og Rambøll ansøgt om endelig godkendelse af projektet hos vejmyndigheden. En proces som har afstedkommet flere justringer, specielt i forbindelse med udformning af hjørnebede og placering vejbump. Overordnet følger planen fortsat den projektskitse som blev præsenteret på generalforsamlingen, med mindre justeringer for så vidt muligt at imødekomme alles ønsker til placering af bede samt hensyntagen til udkørsler, kloakering, kabler, lygtepæle og andre installationer.

Der er tidligere blevet markeret på vejene hvor bedene kommer til at ligge. Disse markeringer vil blive opdateret i henhold til den opdaterede plan.

Godkendelsesprocessen har forårsaget forsinkelser til projektet i forhold til den tidligere udmeldte plan fra HOFOR. Seneste melding fra HOFOR lyder på at de går i gang i starten af 2019.

I henhold til reglerne om privat fællesvej vil alle berørte grundejere yderligere modtage høringsbrev fra vejmyndigheden i den kommende tid.

Grundejere som ønsker at komme med indsigelser overfor vejmyndigheden opfordres til først at tage en dialog med klimagruppen og/eller bestyrelsen, så evt. mindre rettelser kan indarbejdes i planen.

Efter yderligere analyse af jordbundsforhold har HOFOR fremsat ønske om at der kan fortages let nedsivning fra faskinerne på visse steder. Dette afviger i nogen grad fra de tidligere udmeldinger fra HOFOR. De berørte grundejere vil modtage et høringsbrev fra vejmyndigheden herom. Klimagruppen henstiller til først at tage en dialog vedr. dette med klimagruppen og/eller bestyrelsen, hvis der ønskes at gøre indsigelser, da vi så kan justere projektet.

Spørgsmål og eventuelle behov for justeringer som bør tages i betragtning bedes fremsendt til klimagruppen snarest muligt på

rasmus.hauch@gmail.com.

Baggrund

Grundejerforeningen ansøgte i 2015 HOFOR om at komme i betragtning til et klimavejsprojekt. Projektet gennemføres som et led i en samlet indsats for klimatilpasning af Københavns Kommune, og har til formål at afkoble regnvandet på vejene fra afløbssystemet og dermed reducere risikoen for oversvømmelser i tilfælde af kraftig regn.

 I november 2016 fik foreningen endelig godkendelse og bevilling fra HOFOR til at kunne udforme et projektforslag i samarbejde med en rådgiver. HOFOR udpegede firmaet Orbicon som rådgiver. Projektforslaget blev udarbejdet og efterfølgende godkendt af HOFOR og stemt igennem på en ekstraordinær generalforsamling Maj 2017.

 Klimavejsudvalget har udover at skabe en klimavej lagt vægt på at finde løsninger som opfylder følgende kriterier:

  • Trafiksanering af foreningens veje
  • Forgrønning af kvarterets veje
  • Fastholde vejenes nuværende allé udtryk
  • Udnytte vejhjørner til at skabe grønne rum

Efterfølgende har HOFOR valgt Rambøll som rådgiver i projekterings fasen (februar 2018), og der er blev udført boreprøver (februar 2018), trafikgodkendelser (maj 2018), samt præcise opmålinger (april 2018), Vejmyndigheds justering (november 2018)


Hofor foretager boreprøver d. 22 og 23 jan. (Man og Tir)
Når boringen er lavet vil de lave et dæksel sådan at bilerne kan holde igen når de er færdige.
De aktuelle placeringer kan ses i Gimlenyt side 2. Hent den her.
Sørg venligst for at der plads, så de kan foretage deres boringer.
Bestyrelsen vil forsøge at afspærre områderne. 

Aktuelle infiltrationshastigheder_final:   Se den her.

Mødeindkaldelse.  Hent den her.

Plan over området. (Revideret 5.maj).  Hent den her.

Materiale fra Orbicon med plan.(Revideret 5.maj).  Hent den her.

Artikel fra    Skybrudsløsning: Se den her.

Hent som PDF, Klik her.

Invitation: Klimaveje i GF. Gimle. INVITATION klimaveje februar 2017