Servicevilkår

Servicevilkår for http://www.bb-hhb.com

Introduktion

Velkommen til http://www.gimles.dk. Denne hjemmeside ejes og drives af http://www.gimles.dk. Ved at besøge vores websted og få adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, vi leverer, forstår og accepterer du at acceptere og overholde følgende vilkår og betingelser som angivet i denne politik (herefter benævnt “Brugeraftale”). sammen med vilkår og betingelser som angivet i vores privatlivspolitik (se venligst afsnittet om privatlivspolitik nedenfor for mere information).

Denne aftale er gældende fra den 4. januar 2022.

Vi forbeholder os retten til at ændre denne brugeraftale fra tid til anden uden varsel. Du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar at gennemgå denne brugeraftale med jævne mellemrum for at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af dette websted efter sådanne ændringer vil udgøre en anerkendelse og accept af de ændrede vilkår og betingelser.

Ansvarlig brug og adfærd

Ved at besøge vores websted og få adgang til de oplysninger, ressourcer, tjenester, produkter og værktøjer, vi leverer til dig, enten direkte eller indirekte (herefter benævnt “ressourcer”), accepterer du kun at bruge disse ressourcer til formålene beregnet som tilladt i henhold til (a) vilkårene i denne brugeraftale og (b) gældende love, regler og generelt accepterede onlinepraksis eller retningslinjer.

Hvori forstår du, at:

a. For at få adgang til vores ressourcer kan du blive bedt om at give visse oplysninger om dig selv (såsom identifikation, kontaktoplysninger osv.) som en del af registreringsprocessen eller som en del af din mulighed for at bruge ressourcerne. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver, altid vil være nøjagtige, korrekte og opdaterede.

b. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​enhver login-information, der er knyttet til enhver konto, du bruger til at få adgang til vores ressourcer. I overensstemmelse hermed er du ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under din konto/e.

c. Det er strengt forbudt at tilgå (eller forsøge at få adgang til) nogen af ​​vores ressourcer på andre måder end via de midler, vi stiller til rådighed. Du accepterer specifikt ikke at få adgang til (eller forsøge at få adgang til) nogen af ​​vores ressourcer på nogen automatiseret, uetisk eller ukonventionel måde.

d. Det er strengt forbudt at deltage i enhver aktivitet, der forstyrrer eller forstyrrer vores ressourcer, herunder de servere og/eller netværk, som vores ressourcer er placeret eller forbundet til.

e. Forsøg på at kopiere, duplikere, reproducere, sælge, handle eller videresælge vores ressourcer er strengt forbudt.

f. Du er alene ansvarlig for eventuelle konsekvenser, tab eller skader, som vi direkte eller indirekte måtte pådrage os eller lide på grund af uautoriserede aktiviteter udført af dig, som forklaret ovenfor, og kan pådrage sig strafferetligt eller civilretligt ansvar.

g. Vi kan tilbyde forskellige åbne kommunikationsværktøjer på vores hjemmeside, såsom blogkommentarer, blogindlæg, offentlig chat, fora, opslagstavler, nyhedsgrupper, produktvurderinger og anmeldelser, forskellige sociale medietjenester osv. Du forstår, at vi generelt ikke forud- screene eller overvåge indholdet, der er postet af brugere af disse forskellige kommunikationsværktøjer, hvilket betyder, at hvis du vælger at bruge disse værktøjer til at indsende enhver form for indhold til vores hjemmeside, så er det dit personlige ansvar at bruge disse værktøjer på en ansvarlig og etisk måde . Ved at offentliggøre oplysninger eller på anden måde bruge åbne kommunikationsværktøjer som nævnt, accepterer du, at du ikke vil uploade, poste, dele eller på anden måde distribuere noget indhold, der:

jeg. Er ulovlig, truende, ærekrænkende, krænkende, chikanerende, nedværdigende, intimiderende, svigagtig, vildledende, invasiv, racistisk eller indeholder nogen form for suggestivt, upassende eller eksplicit sprogbrug;
ii. Krænker ethvert varemærke, patent, forretningshemmelighed, ophavsret eller anden ejendomsret tilhørende nogen part;
III. Indeholder enhver form for uautoriseret eller uopfordret reklame;
Iiii. Efterligner enhver person eller enhed, herunder alle http://www.bb-hhb.com ansatte eller repræsentanter.

Vi har ret til efter eget skøn at fjerne alt indhold, som efter vores vurdering ikke overholder denne brugeraftale, sammen med alt indhold, som vi føler er på anden måde stødende, skadeligt, stødende, unøjagtigt eller krænker tredjeparts ophavsrettigheder eller varemærker. Vi er ikke ansvarlige for nogen forsinkelse eller fejl i at fjerne sådant indhold. Hvis du poster indhold, som vi vælger at fjerne, giver du hermed samtykke til en sådan fjernelse og giver samtykke til at frafalde ethvert krav mod os.

h. Vi påtager os intet ansvar for noget indhold, der er postet af dig eller andre tredjepartsbrugere af vores hjemmeside. Ethvert indhold, der er postet af dig ved hjælp af åbne kommunikationsværktøjer på vores websted, forudsat at det ikke krænker eller krænker nogen tredjeparts ophavsrettigheder eller varemærker, bliver ejendom af http://www.bb-hhb.com, og som sådan giver os en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, royaltyfri, eksklusiv licens til at reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, udgive, offentligt vise og/eller distribuere, som vi finder passende. Dette refererer kun til og gælder for indhold, der er postet via åbne kommunikationsværktøjer som beskrevet, og henviser ikke til information, der leveres som en del af registreringsprocessen, som er nødvendig for at bruge vores ressourcer. Alle oplysninger givet som en del af vores registreringsproces er dækket af vores privatlivspolitik.

jeg. Du accepterer at skadesløsholde og holde http://www.gimles.dk og dets moderselskab og tilknyttede selskaber og deres direktører, embedsmænd, ledere, medarbejdere, donorer, agenter og licensgivere skadesløse fra og imod alle tab, udgifter, skader og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som følge af enhver overtrædelse af denne brugeraftale eller manglende opfyldelse af forpligtelser vedrørende din konto, som du eller enhver anden person, der bruger din konto, har pådraget dig. Vi forbeholder os retten til at overtage det eksklusive forsvar af ethvert krav, som vi er berettiget til skadesløsholdelse for i henhold til denne brugeraftale. I sådanne tilfælde skal du give os et sådant samarbejde, som vi med rimelighed anmoder om.

Privatliv


Dit privatliv er meget vigtigt for os, og derfor har vi oprettet en separat privatlivspolitik for i detaljer at forklare, hvordan vi indsamler, administrerer, behandler, sikrer og opbevarer dine private oplysninger. Vores privatlivspolitik er inkluderet i denne brugeraftale. For at læse vores privatlivspolitik i sin helhed, klik her .

Begrænsning af garantier

Ved at bruge vores hjemmeside forstår og accepterer du, at alle ressourcer, vi leverer, er “som de er” og “som tilgængelige”. Dette betyder, at vi ikke repræsenterer eller garanterer over for dig, at:
i) brugen af ​​vores ressourcer vil opfylde dine behov eller krav.
ii) brugen af ​​vores ressourcer vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl.
iii) oplysningerne opnået ved at bruge vores ressourcer vil være nøjagtige eller pålidelige,
iv) eventuelle defekter i driften eller funktionaliteten af ​​de ressourcer, vi leverer, vil blive repareret eller rettet.

Desuden forstår og accepterer du, at:

v) ethvert indhold, der downloades eller på anden måde opnås ved brug af vores ressourcer, sker efter eget skøn og risiko, og at du alene er ansvarlig for enhver skade på din computer eller andre enheder for tab af data, der kan følge af download af sådant indhold.
vi) ingen information eller rådgivning, hverken udtrykt, underforstået, mundtlig eller skriftlig, indhentet af dig fra http://www.gimles.dk eller gennem nogen ressourcer, vi leverer, skal skabe nogen garanti, garanti eller betingelser af nogen art, undtagen dem, der udtrykkeligt er beskrevet i denne brugeraftale.

Ansvarsbegrænsning

I forbindelse med begrænsningen af ​​garantier som forklaret ovenfor, forstår og accepterer du udtrykkeligt, at ethvert krav mod os skal være begrænset til det beløb, du eventuelt har betalt for brug af produkter og/eller tjenester. http://www.gimles.dk vil ikke være ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller eksemplariske tab eller skader, som du måtte pådrage dig som følge af brugen af ​​vores ressourcer eller som følge af ændringer , tab eller korruption af data, annullering, tab af adgang eller nedetid i det fulde omfang, som gældende love om ansvarsbegrænsning gælder.

Ophavsret/varemærker

Alt indhold og materiale, der er tilgængeligt på http://www.gimles.dk, inklusive, men ikke begrænset til, tekst, grafik, webstedsnavn, kode, billeder og logoer er den intellektuelle ejendom tilhørende http://www.gimles.dk, og er beskyttet af gældende lov om ophavsret og varemærke. Enhver upassende brug, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, distribution, visning eller transmission af indhold på dette websted er strengt forbudt, medmindre det er specifikt godkendt af http://www.gimles.dk.

Ophør af brug

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan suspendere eller afslutte din adgang til hele eller dele af vores hjemmeside og ressourcer med eller uden varsel og af en hvilken som helst grund, herunder, uden begrænsning, brud på denne brugeraftale. Enhver formodet ulovlig, svigagtig eller misbrugelig aktivitet kan være grund til at afslutte dit forhold og kan blive henvist til relevante retshåndhævende myndigheder. Ved suspension eller opsigelse vil din ret til at bruge de ressourcer, vi leverer, øjeblikkeligt ophøre, og vi forbeholder os retten til at fjerne eller slette enhver information, som du måtte have registreret hos os, herunder enhver konto eller login-oplysninger.

Lovvalg

Denne hjemmeside er kontrolleret af http://www.gimles.dk. Det kan tilgås af de fleste lande rundt om i verden. Ved at få adgang til vores hjemmeside accepterer du, at vores stats vedtægter og love, uden hensyntagen til lovkonflikter og FN’s konvention om internationale salg af varer, vil gælde for alle spørgsmål vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside og købet af produkter eller tjenester via dette websted.

Ydermere skal enhver sag for at håndhæve denne Brugeraftale anlægges ved de føderale eller statslige domstole. Du accepterer hermed personlig jurisdiktion af sådanne domstole og giver afkald på enhver jurisdiktion, værneting eller ubelejlige forumindsigelser til sådanne domstole.

Garanti

MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKEDE, FRASKRIVER http://www.gimles.dk sig UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER OG BETINGELSER. IKKE-KRÆNKELSE.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse vores servicevilkår som beskrevet ovenfor, kan du kontakte os på:

gunnarke@gmail.com