Grundejerforeningen Gimle

Skift sprog, klik nederste venstre hjørne.
ønskes andre oversættelser, lad mig det vide.

Husk fastelavn. Klik her.


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 20. februar 2023 kl. 19:00 i Højdevangskirkens

Menighedshus, Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen

4. Det reviderede regnskab fremlægges

5. Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen vedr. parkering. Se omdelte bilag.

6. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

På valg:

Rasmus Hauch GEY 4 og Poul Christensen TIA 32

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

10. Valg af udvalg

11. Evt.

BESTYRELSEN

FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST MANDAG D. 23. JANUAR 2023.

Traditionen tro bydes der efter generalforsamlingen på en
mindre buffet med øl, vand og vin.


Se nyt under Gimles historie: Her.

Nyt fra klimatilpasning: Se mere her.