Grundejerforeningen Gimle

Skift sprog, klik nederste venstre hjørne.
ønskes andre oversættelser, lad mig det vide.


22/2-2022

GF Gimle generalforsamling.
Se den her: https://www.gimles.dk/generalforsamling/


16.12.2021

Amager Vest Lokaludvalg.

I februar 2022 er der valg til Amager Vest Lokaludvalg. Grundejerforeningen opfylder kriterierne for at kunne opstille en kandidat til Lokaludvalget. Vi vil derfor spørge, hvorvidt der er medlemmer af foreningen, som er interesseret i at opstille? Jan Schumann, som er medlem af foreningen, er interesseret. Det hilser vi velkomment. Såfremt der måtte være andre interesserede er I velkomne til at kontakte bestyrelsen ved formanden  eller medlem af bestyrelsen Inger Andersen på Inger.r.andersen@gmail.com – og vi vil stå for den formelle indstilling. Der er frist for opstilling til lokaludvalgene den 14. januar kl. 12.00. Meld jer gerne på banen i god tid. Læs mere nedenfor:

I  februar  2022  er  der  valg  til  Amager  Vest  Lokaludvalg.  Denne  gang  foregår valget digitalt. De nyvalgte råd træder i kraft fra den 1. april 2022. Foreninger, råd, brugerbestyrelser, mfl., der har aktiviteter i bydelen Amager Vest, kan opstille en kandidat til Amager Vest Lokaludvalg og stemme til valget. Der er i alt 12 lokaludvalg i København og de består alle af minimum 23 medlemmer, der enten er valgt som repræsentanter for forenings-livet eller udpeget af politiske partier. Der skal vælges minimum 14 nye medlemmer til Amager Vest Lokaludvalg.  Man kan læse  om  lokaludvalgets  arbejde  og  hvad  det  vil  sige  at  sidde  i  lokaludvalget  på  Amager Vest Lokaludvalgs  hjemmeside, Facebook og på  Instagram.Vejledning om private fællesveje (opdateringsark + original)
Klik her.

Nyt om Sundbyvesterparken, tidligere Englandsparken.

Fra Line:

Jeg har fået denne udviklingsplan for renovering af Sundbyvesterparken tilsendt, som resultat af forvaltningens behandling af parken – krydret med lidt indspark for borgerne i Parkrådet.

Beplantningsplanen er super interessant og grundig, mens de rumlige dispositioner og arkitektoniske løsninger er noget svage. Mange tiltag beskrives med de gode ord “kan”, “mulighed for” og “ønske om”, hvorfor disse tiltag nok mere skal betragtes, som gode ideer end egentlige handlepunkter. Planen er imidlertid godkendt på højeste sted i forvaltningen og der kan ikke klages eller kommes med indsigelser.

Om planen løser parkens største (iflg. kommunen) problemer, som nævnes i udviklingsplanen start, – utryghed og for få “brugere”, er et rigtigt godt spørgsmål.

Der vil vistnok ske følgende i årene 2021-23:
• Beplantningen bliver stille og roligt fornyet henimod noget som forvaltningen synes er interessant at arbejde med.
• Legepladsen bliver hegnet ind – et par legeredskaber bliver ændret.
• Der kommer en hundegård, hvor der engang lå et driftsområde.
• Pavilionen bliver lavet om til en port ud mod bagsiden af idrætsparken.
• Bassinet/Basketbanen bliver opdateret, med afløb og asfalt.
• Parklåger erstattes med steler.

Se mere her: Klik her.


Referat af første parkbrugerrådsmøde for Sundbyvesterparken d. 24. januar 2019
Også kaldet Englandsparken.

Se det her.

Se nyt under Gimles historie: Her.

Nyt fra klimatilpasning: Se mere her.