Parkering

Den 1. december 2023 starter en helt ny parkeringsordning på de vejene i vores
område.
Det er en privat parkeringsordning – vi som grundejerforening af Københavns
Kommune har fået tilladelse til at gennemføre sammen med vore naboforeninger
GF Dyveke og vejlaugene Ulrik Birchs Alle og Højdevang.

Den private parkeringsordning gælder i stedet for zoneparkering som
Københavns Kommune gennemfører fra den 1. december.

Formålet med den nye parkeringsordning er at stille parkeringspladserne på
vores veje til rådighed for os beboere og vores gæster, samt for virksomhederne i
vores område og at hindre uvedkommende parkering, fx i forbindelse med udefra
kommende trafikanters pendling, udlandsrejser mv.
Du skal være opmærksom på:

 • Parkeringsordningen gælder de fælles veje – ikke parkering på din egen
  grund.
 • Der er tale om en såkaldt privat parkeringsordning, som G/F Gimle er
  ansvarlig for.
 • Parkeringskontrollen udføres af et privat firma – Q-Park – som vi har
  kontrakt med.
 • Som beboer kommer du ikke til at betale for parkering. Du og din husstand
  kan få tilsammen 2 gratis parkeringslicenser til jeres egne køretøjer (både
  egne og leasede). Hvis du har firmabil, eller hvis du leaser en bil, kan du
  få beboerlicens til den, men dog stadig max 2 licenser pr. husstand.
 • Udefra kommende kan parkere i området, men max 3 timer. Der skal
  indstilles P-skive. 3-timers begrænsningen gælder ”24/7/365”.
 • Dine gæster risikerer ikke parkeringsafgifter, du kan nemt og hurtigt via en
  app hente en gæsteparkeringstilladelse til dem. En anden mulighed – hvis
  besøget varer under 3 timer, er at stille P-skive.
 • Overtrædelse af parkeringsreglerne kan medføre en parkeringsafgift på
  875 kroner.
 • Et køretøj kan være en personbil, en varebil, en minibus eller minilastbil op
  til 3500 kg. totalvægt eller en motorcykel. Ikke store køretøjer over 3500
  kg eller trailere.
 • Hvis du er erhvervsdrivende, kan du, udover beboerlicenser til
  familiens private biler, få op til 2 erhvervslicenser til biler, som din
  virksomhed selv ejer eller leaser.
 • Vi samarbejder med tre naboforeninger om parkering. Din beboerlicens
  kommer til at gælde for hele det fælles parkeringsområde (som er hele
  området, der afgrænses af Amagerbrogade, Ingolfs Allé, Irlandsvej og
  Ulrik Birchs Allé)
 • Hvis du skal have håndværkere, så bed dem bruge parkometer, hvis
  deres opgave varer mindre end tre timer. Varer det længere, kan du hente
  gæsteparkeringstilladelser til dem. Ved længerevarende projekter kan du
  få oprettet håndværkerparkeringstilladelser til dem
 • Du får ikke parkeringsafgift fra Q-Park for at parkere foran din egen
  indkørsel eller i ”toppen” af T-kryds. Men da det er forbudt ifølge
  færdselsloven, kan politiet udskrive bøder for dette. Hvis du parkerer foran
  en anden indkørsel end din egen, risikerer du bøde, politianmeldelse og
  fjernelse (for din regning) af dit køretøj. Samme gælder hvis du parkerer
  mindre end 10 meter fra et vejkryds.
 • Du har ikke eneret til at parkere ud for egen grund, heller ikke hvis du har
  opstillet ladestander. Men det er selvfølgelig meget dårlig stil at parkere
  foran andres ladestandere.
 • G/F Gimle har udpeget en intern parkeringsadministrator, Poul
  Christensen, TA 32, tlf. 21786444, mail poul.christensen@3f.dk. Støder du
  ind i problemer i forbindelse med den nye parkeringsordning, så kontakt
  ham.

Hold godt øje med denne hjemmeside, www.gimles.dk og vores
Facebookside, www.facebook.com/groups/1409071276080404. Her opdater
vi løbende information om den kommende parkeringsordning.