Parkering

Privat parkeringsordning i Gimle med virkning fra den 1. februar 2024

Læs eller genlæs den omdelte information. Hvis den er blevet væk, så find en opdateret version nederst på denne side.

Her er en kort præsentation af vores parkeringsordning:

 • Parkeringsordningen gælder de fælles veje (Thingvalla Allé, Gimles Allé, Ingolfs Allé, Geysers Allé og Heklas Allé.
 • Parkering på egen grund er ikke omfattet af parkeringsordningen.
 • Der er tale om en såkaldt privat parkeringsordning, som G/F Gimle er ansvarlig for.
 • Parkeringskontrollen udføres af et privat firma – Q-Park – som vi har kontrakt med.
 • Som beboer kommer du ikke til at betale for parkering. Du og din husstand kan få tilsammen 2 gratis parkeringslicenser til jeres egne biler (både egne og leasede). Hvis du har firmabil, eller hvis du leaser en bil, kan du få beboerlicens til den, men dog stadig max 2 licenser pr. husstand.
 • Udefra kommende har stadig ret til at parkere i området, men max 3 timer. Der skal indstilles P-skive. 3-timers begrænsningen gælder ”24/7/365”.
 • Dine gæster skal ikke betale for parkering. Hvis deres besøg varer mindre end 3 timer, så kan de stille P-skive. Hvis det varer mere end 3 timer, kan du oprette en (gratis) gæsteparkeringstilladelse til dem.  Q-Park stiller en meget brugervenlig app – e-park by Q-Park – til rådighed til dette. Find den i appstore/playbutik.
 • Overtrædelse af parkeringsreglerne kan medføre en parkeringsafgift på 875 kroner.
 • Et køretøj kan være en personbil, en varebil, en minibus eller minilastbil op til 3500 kg. totalvægt eller en motorcykel. Ikke store køretøjer over 3500 kg eller trailere.
 • Hvis du er erhvervsdrivende, kan du, udover beboerlicenser til familiens private bil(er), få op til 2 erhvervslicenser til biler, som din virksomhed selv ejer eller leaser.
 • Vi samarbejder med tre naboforeninger om parkering. Din beboerlicens kommer til at gælde for hele det fælles parkeringsområde (som er hele området, der afgrænses af Amagerbrogade, Ingolfs Allé, Irlandsvej, Torfavej og Ulrik Birchs Allé).
 • Hvis du skal have håndværkere, så bed dem bruge parkometer, hvis deres opgave varer mindre end tre timer. Varer det længere, kan du oprette gæsteparkeringstilladelser til dem. Ved længerevarende projekter kan du få oprettet håndværkerparkeringstilladelser til dem.
 • Du får ikke parkeringsafgift fra Q-Park for at parkere foran din egen indkørsel eller i ”toppen” af T-kryds. Men da det er forbudt ifølge færdselsloven, kan politiet udskrive bøder for det. Hvis du parkerer foran en anden indkørsel end din egen, risikerer du bøde, politianmeldelse og fjernelse (for din regning) af dit køretøj. Samme gælder hvis du parkerer mindre end 10 meter fra et vejkryds.
 • Da det er G/F Gimle, der er ”vej-ejer”, har du ikke eneret til at parkere ud for egen grund.
 • Hvis du har opstillet ladestander i rabatten ud for dit hus, har du ikke hermed opnået eneret til at parkere på stedet (men det er selvfølgelig meget dårlig stil at parkere foran andres ladestandere).
 • G/F Gimle har udpeget en intern parkeringsadministrator, Poul Christensen, TA 32, tlf. 21786444, mail seerdrupgaard@gmail.com. Støder du ind i problemer i forbindelse med den nye parkeringsordning, så kontakt ham.
 • Læs også gerne GF Gimles fulde parkerings vejledning: